Do prawidłowego działania Pulpitu Kontrahenta wymagana jest włączona obsługa JavaScript w przeglądarce
Pulpit Kontrahenta
Logowanie
Firma:  
Pracownik:  
Hasło:  

Witamy w Pulpicie Kontrahenta

Powiadomienie o przekształceniu w spółkę akcyjną

Niniejszym zawiadamiam, że z dniem 1.12.2015 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą Godan Janusz Kraszek, ul. Atlasowa nr 17, 02-437 Warszawa, NIP 8390000034, REGON 770502337 (dalej: „przedsiębiorca przekształcony”) w spółkę akcyjną: pod firmą GoDan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Atlasowej nr 17 (kod pocztowy: 02-437), wpisanej pod numerem KRS: 0000584770 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363119949, NIP: 5223046800 (dalej „spółkę przekształconą”).
Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551§ 5 oraz art. 5841 – art. 58413 Kodeksu spółek handlowych, ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego.
Jednocześnie wskazujemy, że do reprezentowania spółki uprawniony zarząd spółki. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Prezesem jednoosobowego zarządu Spółki z prawem do samodzielnej reprezentacji jest aktualnie Janusz Kraszek.

Oddajemy w Państwa ręce moduł stworzony do zdalnej pracy w naszym systemie Comarch CDN XL. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania Pulpitu Kontrahenta prosimy przesyłać na adres Działu wsparcia technicznego.


Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2016.2.0, Copyright © 1996 – 2016 Comarch SA